ICANN i prerejestracja domen

Przez najbliższych kilka miesięcy, Internet Corporation for Assigned Numbers and Names (ICANN) będzie przeprowadzał badania dotyczące testowania domen w celu rozwoju nowej polityki rejestracji.

Kolokwialnie brzmiące smakowanie domen ma polegać na tradycyjnej rejestracji domeny przez registranta, a następnie na możliwości rezygnacji z domeny po okresie 5 dni. Usługa ta mogłaby pozwolić na praktyczną ocenę czy wybrana przez abonenta nazwa domeny jest faktycznie atrakcyjna. Domeny, które nie okażą się de facto dochodowe, zostaną po 5 dniach uwolnione na życzenie abonenta.
Testowanie domen jest aktualnie uruchomione w postaci 5-dniowego “add/grace period”, będącego nieodłącznym elementem rejestracji. Organizacja Generic Names Supporting Organization (GNSO) zdecydowała ostatnio, iż chciałaby założyć niewielkie, weryfikujące ten temat grupy w celu stworzenia formalnego porozumienia, które precyzowałoby nową usługę na drodze prawnej.

ICANN udostępnia nieograniczone ilości rejestracji domen wraz z możliwością wypróbowania domen na okres do 5 dni, bez ponoszenia ryzyka finansowego w przypadku rezygnacji. Istnieją tylko 2 warunki, które powinna spełnić osoba rejestrująca domenę, aby skorzystać z możliwości rezygnacji: po pierwsze registrant zobowiązany jest do uiszczenia standardowej opłaty rejestracyjnej w momencie rejestracji domeny, po drugie registrant zobowiązuje się do oddania domeny w okresie 5 dni. Przy tak zrealizowanej procedurze, registrant otrzyma zwrot zapłaconej opłaty rejestracyjnej w 100%.

Marie Farrell, członek GNSO, prezentując nowości ?testowania? domen stwierdził, że “add/grace period” został utworzony przez ICANN, ale usługa nie została jeszcze stworzona w globalnych Registry w zakresie umów z Registrarami.

14. lipca 2007 GNSO opublikowała raport, który przedstawia kilka sposobów na uregulowanie kwestii testowania domen. W raporcie zaproponowano kilka rozwiązań, zawierających zarys formalnych umów, procedur, a także stworzenie całościowej polityki nowego systemu rejestracji.

GNSO podsumowało ostateczne stwierdzenie w 3 częściach: po pierwsze organizacja zdecydowała, iż powinna zostać rozwinięta niewielka grupa reprezentantów w celu kierowania dalszymi działaniami w tej sprawie. Po drugie GNSO będzie w dalszym ciągu we własnym zakresie opracowywał system obsługiwania usługi testowania domen. W efekcie zajmujące się sprawą zespoły przedstawią ostateczną decyzję dotyczącą praktycznego wprowadzenia usługi “tasting domains”.

Czy już za kilka miesięcy będziemy mieli możliwość prerejestrować domeny globalne na podobnych zasadach jak obecnie ma to miejsce w NASK? Dowiemy się o tym przy kolejnym posiedzeniu GNSO, które zaplanowane jest na wrzesień br.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.