Milion nazw w domenie .PL !!!

W prowadzonym przez NASK krajowym rejestrze domen internetowych została zarejestrowana milionowa domena .pl. Kierownik Działu Domen Internetowych NASK Andrzej Bartosiewicz informuje, że milionowa rejestracja nastąpiła 6 maja br.

Przekroczenie liczby pierwszego miliona polskich domen zbiega się z piątą rocznicą uruchomienia w pełni zautomatyzowanego systemu rejestracji domen i wprowadzenia przez NASK Programu Partnerskiego, zgodnie z którym firmy partnerskie mają możliwość samodzielnego rejestrowania domen w krajowym rejestrze .pl. Od momentu wprowadzenia Systemu Partnerskiego obserwujemy wzrost liczby rejestrowanych domen i kształtowanie się rynku z aktywnie działającymi na nim rejestratorami – mówi Andrzej Bartosiewicz.

System Partnerski umożliwia abonentom domen wybór jednego z kilkudziesięciu usługodawców. Obecnie z NASK współpracuje 95 podmiotów, w tym 37 firm zagranicznych.
W ciągu minionych pięciu lat całkowicie zmieniły się proporcje w obsłudze klientów w zakresie utrzymywania domen. Obecnie 95 proc. zarejestrowanych nazw w domenie .pl obsługują Partnerzy, a tylko niecałe 5 proc. domen pozostaje w obsłudze NASK. W przypadku bieżącej rejestracji domen wskaźnik udziału firm partnerskich jest bliski 100 proc.

NASK wdrożył w ostatnich latach także dodatkowe usługi, takie jak Domain Name Tasting (w wersji polskiej nazywany testowaniem domen czy Wait List Service (znany pod polską nazwą Opcja na domenę). DNT polega na rejestrowaniu domeny na okres 14 dni za 1 złoty, co pozwala na testowanie ruchu generowanego dzięki danej domenie. WLS, czyli Opcja pozwala na nabycie pierwszeństwa do rejestracji domeny, jeśli ta nie zostanie przedłużona lub zostanie usunięta (ze względu np. na brak płatności). Obie te usługi wspierają aktywny obrót domenami – mówi Andrzej Bartosiewicz.

NASK jako rejestr domeny krajowej .pl aktywnie uczestniczy w pracach stowarzyszenia CENTR (Council of European Top Level Domain Registries) – organizacji zrzeszającej większość rejestrów europejskich i wiele spoza Europy. – Pozwala to śledzić tendencje w rozwoju światowego rynku domen i być na bieżąco zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. Od początku istnienia CENTR polski rejestr odgrywa istotną rolę w międzynarodowym środowisku związanym z rejestracją i utrzymywaniem domen internetowych. Potwierdza to powtórny wybór Andrzeja Bartosiewicza na stanowisko Chairmana CENTR-u, który miał miejsce podczas ostatniego Zgromadzenia Generalnego tego stowarzyszenia w marcu br. – mówi dyrektor NASK Maciej Kozłowski.

W ostatnich latach zmienił się sposób podejścia do wartości domeny internetowej. Do niedawna domena była traktowana “technicznie” – jako adres konieczny do poprawnego działania firmowych serwerów czy poczty elektronicznej. Obecnie wraz ze wzrostem znaczenia zarówno w tradycyjnym biznesie, jak i w rozwijającym się biznesie internetowym, domena staje się dobrem mającym realną wartość rynkową; można ją kupić, sprzedać, wynająć lub potraktować jako dobrą inwestycję zastępującą lokowanie pieniędzy w tradycyjny sposób – jak akcje czy nieruchomości.

Domena internetowa, która staje się obecnie rodzajem wirtualnej nieruchomości, posiada wiele cech realnej lokalizacji: dobry adres to idealne miejsce dla rozwijania dochodowej działalności gospodarczej, liczba atrakcyjnych domen jest ograniczona, są zatem lepsze i gorsze adresy. Zdaniem ekspertów, obserwowane zmiany w połączeniu z niskimi kosztami inwestycji będą sprzyjały wzrostowi wartości domen. Rozwijający się na świecie wtórny rynek domen potwierdza te przewidywania. Na rynku tym działają zarówno osoby prywatne, jak i firmy wyspecjalizowane np. w rejestracji nazw internetowych służących tylko do generowania ruchu. Pojawiają się nowe usługi powiązane m.in. z wyceną wartości, aukcjami, rezerwacją czy odzyskiwaniem domen.

Nowe tendencje są obserwowane także w obrębie domeny .pl. Jak informuje Andrzej Bartosiewicz, – obecnie ok. 8 proc. nazw domenowych zarejestrowanych w krajowym rejestrze .pl służy wyłącznie generowaniu ruchu (tzw. domain monetization). Wraz z rejestracją domen traktowanych jako swoiste inwestycje (lokaty) wskaźnik ten sięga ok. 10 proc.

Źródło: nask.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.